Menu Đóng

REVIT MEP – PHẦN LÝ THUYẾT

Đây là bộ video lý thuyết revit mep full ở bên nước ngoài để bạn tham khảo thêm. Nếu bạn không nghe được hãy xem các bước làm qua hình ảnh để hiểu cách sử dụng thông qua serial video này nhé.
Nào chúng ta bắt đầu thôi !

VIDEO #1

VIDEO #2

VIDEO #3

VIDEO #4

VIDEO #5

VIDEO #6

VIDEO #7

VIDEO #8

VIDEO #9

VIDEO #10

VIDEO #11

VIDEO #12

VIDEO #13

VIDEO #14

VIDEO #15

VIDEO #16

VIDEO #17

VIDEO #18

VIDEO #19

VIDEO #20

VIDEO #21

VIDEO #22

VIDEO #23

VIDEO #24

VIDEO #25

VIDEO #26

VIDEO #27

VIDEO #28

VIDEO #29

VIDEO #30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *