Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. HƯỚNG DẪN VÀO NHẬN VIDEO KÈM CUỐN SÁCH - Học Autocad
  • Home  / 

HƯỚNG DẪN VÀO NHẬN VIDEO KÈM CUỐN SÁCH

Bước 1: 

  • Dùng tài khoản email của bạn để đăng ký 1 tài khoản Google Plus

Bước 2:

Bước 3: 

Vào đường link sau để xem các bài học autocad chuyên sâu đi kèm cuốn sách

Bước 4: 

  • Nhập Pass cho từng bài học là: autocadbox.com